ایران مستعد در گردشگری سلامت

ایران مستعد در گردشگری سلامت

ایران مستعد در گردشگری سلامت

۸ دی ۱۳۹۷ مدیریت اخبار ، گردشگری سلامت

ایران مستعد در گردشگری سلامت

علی ابراهیمی درباره وضعیت توسعه گردشگری سلامت در کشور،گفت: جمهوری اسلامی ایران مقصد مناسبی برای توسعه صنعت گردشگری در شرایطی به شمارمی آید که ما با کاهش ارزش پول ملی روبرو شدهایم بنابراین توریست‌های خارجی می توانند خدمات گردشگری کشورمان را بسیار ارزان دریافت کنند.

گردشگری سلامت علی طب: ارمغان آور  زیبایی جوانی سلامتی

علی طب با مدیریت و همکاری متخصصین مجرب در زمینه های گردشگری و عرصه سلامت و درمان و واحد IT یکی از بزرگترین ارائه دهندگان خدمات گردشگری سلامت و توریست درمانی در ایران می باشد.

گردشگری سلامت فرصت اقتصادی منحصر به فرد با عنایت به گیاهان دارویی ایرانی

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گردشگری سلامت به عنوان یک فرصت اقتصادی می‌تواند مورد قبول در حوزه اقتصاد و بهداشت باشد تصریح کرد:

فضا برای توسعه حضور گردشگران خارجی در کشور مهیا است بنابراین رسانه ها می بایست با مانور بر روی گیاهان دارویی خاص ایرانی با تبلیغات گسترده، بستر حضور گردشگران خارجی را در حوزه سلامت مهیاکنند.
فضا برای توسعه حضور گردشگران خارجی در کشور مهیا است بنابراین رسانه ها می بایست با مانور بر روی گیاهان دارویی خاص ایرانی با تبلیغات گسترده، بسترحضورگردشگران خارجی را در حوزه سلامت مهیاکنند

ابراهیمی افزود:

جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیتهای بی شمار اقتصادی، فرهنگی،گردشگری ، مذهبی و اجتماعی است که اگر با مدیریت صحیح هدایت شود، می توانند بسیاری از گردشگران را در شرایطی کنونی وارد کشور کنند زیرا این امر می تواند علاوه بر توسعه فرصتهای اشتغال برای کشور نیز ارزآوری به همراه آورد.

کاهش ارزش پول ملی کشور مزیتی برای توسعه گردشگری سلامت

عضو کمیسیون کشاورزی ،آب ومنابع طبیعی مجلس با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی کشور مزیتی برای توسعه گردشگری سلامت است یادآورشد: سفر به کشورمان برای توریست های خارجی با توجه به افزایش نرخ ارز بسیار باصرفه است بنابراین این امر نیازمند تبلیغات گسترده رسانه‌ای در حوزه گردشگری سلامت است.

منبع: انتخاب

دی
۸