بهداشت دهان و دندان برای همه

بهداشت دهان و دندان برای همه

بهداشت دهان و دندان برای همه

۲۲ آذر ۱۳۹۷ مدیریت مقالات ، دهان و دندان

بهداشت دهان و دندان برای همه

اهميت پيشگيري:

امروزه پيشگيري از بروز بیماری مقدم بر درمان آن است. آشنا شدن با مسائل بهداشتي وفراگرفتن روشهاي پيشگيري، از بروز بسیاری از بيماريها جلوگيري مي كند.

گردشگری سلامت علی طب: ارمغان آور  زیبایی جوانی سلامتی

علی طب با ارائه خدمات گردشگری سلامت و توریسم درمانی، در حال همکاری با گروهی از پزشکان متخصص و مجرب در عرصه های گوناگون پزشکی می باشد.

یکی از خدمات درمانی علی طب، در بحث گردشگری سلامت، بخش جراحی زیبایی بینی می باشد.

جراحی بینی ، یکی از مشکلات درمانی می باشد که اخیرا شهروندان کشورهای همسایه برای معالجه آن به ایران سفر می کنند.

علی طب در بحث گردشگری سلامت و توریسم درمانی ارائه کننده خدمات باکیفیت درمانی جراحی زیبایی، توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص در شهرهای تهران و مشهد و آبادان و… به مسافرین و بیماران گرامی می باشد.

از آنجا که به دلیل عدم وجود علایم در مراحل اولیه بیماری، انسان متوجه شروع بيماري خود نمی شود، بنابراين سعي شود سالي دوبار جهت معاينه به دندانپزشك مراجعه گردد وراهنماییهای بهداشتي او مورد توجه قرار گیرد. درمان در  مراحل اوليه بيماري به مراتب ساده تر،موثرتر وكم هزينه تر خواهد بود.

روش هاي بهداشتي:
مسواك زدن:

تميز كردن دندانها بعد از هر وعده غذا وبخصوص شبها قبل از خواب، به كمك مسواك وخمير دندان و ساير وسائل بهداشتي به ترتيبي كه بيان خواهد شد بسيار حایز اهمیت مي باشد.

بهداشت دهان و دندان برای همهاهميت پيشگيري:امروزه پيشگيري از بروز بیماری مقدم بر درمان آن است. آشنا شدن با مسائل بهداشتي وفراگرفتن روشهاي پيشگيري، از بروز-گردشگری سلامت علی طب

نوع مسواك:

نوع مسواك بايستي نرم واز نظر اندازه كوچك باشد تا در قسمتهاي مختلف فك قابل استفاده باشد وتمام قسمتها را بتواند به خوبي تميز نمايد.

ترتيب مسواك زدن:

مسواك زدن در هرفك بايستي به طور منظم از يكطرف از قوس فكي شروع شود و ابتدا  سطوح خارجي وسپس سطوح داخلي و بالاخره سطوح جونده تمام دندانها  به خوبي مسواك زده شود.

روش صحیح مسواك زدن:

امروزه معمولترين  روش مسواك زدن دندانها براي اكثر افراد روش زير مي باشد:

در اين روش دهان به طور مختصري باز و دندانهاي هر فك جداگانه با استفاده از مسواک نرم تمیز می گردد.

موهاي مسواك به طور مايل يعني تقريباً با زاويه ۴۵ درجه نسبت به محور طولي دندانها در ناحيه اي كه لثه به دندان چسبيده است(يعني طوق دندانها) بر روي لثه و دندان قرار مي گيرد به طوريكه احساس شود قسمتي از موهاي مسواك به داخل شياربين لثه و دندان فرو رفته است.

سپس در همين حال حركات لرزشي كم دامنه به جلو و عقب ( و در برخي از نواحي چپ و راست )و حداقل ۱۰ بار در هر ناحيه تكرار گردد.

سعي شود روي لثه و دندان، داخل شيارهاي لثه اي از پلاك ميكروبي تميز شود. بايستي توجه داشت كه مسواك يك حركت در جاي خود و بصورت نوساني داشته باشد و نوك موهاي مسواك جابجا نشود.

مزيت روش فوق نسبت به روشهاي ديگر اين است كه علاوه بر لبه لثه و سطوح دنداني، داخل شيار بين لثه  و دندان كه پناهگاه خوبي براي ميكروبها مي باشد نيز تميز مي شود.

بهداشت دهان و دندان برای همهاهميت پيشگيري:امروزه پيشگيري از بروز بیماری مقدم بر درمان آن است. آشنا شدن با مسائل بهداشتي وفراگرفتن روشهاي پيشگيري، از بروز-گردشگری سلامت علی طب

تذكر:

توصيه ميشود پس از اين عمل چند مرتبه نيز مسواك از طرف لثه به طرف لبه دندان به صورت حركت چرخشي كشيده شود.

مسواك زدن دندانهاي فك بالا:

الف)  سطوح خارجي دندانها: مسواك را در محل تلاقي لثه و دندان با زاويه ۴۵ درجه نسبت به محور طولي دندان قرار داده و موهاي مسواك رو به بالا به طرف شيار لثه اي بوده و مسواك زدن با حركات لرزشي جلو و عقب انجام شود.

ب) سطوح داخلي دندانها ( طرف كام ): به همان ترتيب سطوح خارجي در دندانهاي خلفي مسواك ميشود

روش های کنترل بهداشت دهان و دندان

ج) سطوح داخلي دندانهاي جلو: مسواك بايد به طور عمودي قرارگيرد بطوریکه موهاي مسواك با لبه لثه تماس داشته باشد.

توضيح: در صورتيكه اندازه قوس فكي اجازه دهد و مسواك مناسب و كوچك باشد اين سطوح را به روش قبل با زاويه ۴۵ درجه نیز مي توان مسواك نمود.

بهداشت دهان و دندان برای همهاهميت پيشگيري:امروزه پيشگيري از بروز بیماری مقدم بر درمان آن است. آشنا شدن با مسائل بهداشتي وفراگرفتن روشهاي پيشگيري، از بروز-گردشگری سلامت علی طب

مسواك زدن دندانهاي فك پائين:

الف ) سطوح خارجي دندانها: مسواك را در محل تلاقي لثه و دندان با زاويه ۴۵ درجه قرار داده بطوريكه موهاي مسواك رو به پائين و به طرف شيار لثه اي باشد و با حركات لرزشي كوتاه، هر ناحيه حداقل ۱۰ بار مسواك شود.

ب) سطوح داخلي ( زباني ) دندانهاي عقبي: با همان حركات لرزشي جلو – عقب سطوح داخلي نيز مسواك مي گردد. غالباً مشاهده مي شود افراد اين ناحيه را خوب مسواك نمي زنند. بنابراين در تميز نمودن اين نواحي نهايت دقت توصيه مي شود.

ج) سطوح داخلي دندانهاي جلو: مسواك بايد بطور عمودي قرار گيرد و با حركات بالا- پایین اين سطوح نيز تميز گردند.

مسواك زدن سطوح جونده در فك بالا و پائين:

موهاي مسواك روي سطوح جونده قرار مي گيرد و اين سطوح با حركات لرزشي جلو-عقب مسواك مي گردند.

تذكر:

از فشار دادن مسواك در ناحيه اي كه  برجستگي دندان نيش قرار دارد بايستي خودداري شود. اين عمل منجر به تحليل لثه در ناحيه دندانهاي نيش  خواهد شد. قسمتي از دندانهاي نيش با دندانهاي خلفي و قسمتي از آن با دندانهاي جلويي مسواك زده مي شود.

بهداشت دهان و دندان برای همهاهميت پيشگيري:امروزه پيشگيري از بروز بیماری مقدم بر درمان آن است. آشنا شدن با مسائل بهداشتي وفراگرفتن روشهاي پيشگيري، از بروز-گردشگری سلامت علی طب

مسواك زدن در مورد بيماراني كه دچار تحليل  لثه  مي باشند:

در مورد اين افراد حتماً بايستي مسواك نرم باشد و جهت حركت مسواك از روي لثه به طرف دندان (و بدون انجام حركات لرزشي عقب – جلو ) صورت گيرد.

مسواك زدن زبان:

مسواك نمودن سطح زبان به منظور تميز نمودن روي زبان از ميكروبها و ذرات مواد غذايي و همچنين جهت كاهش بوي نا مطبوع دهان توصيه مي شود.

تميز كردن سطوح بين دندانها:

ناحيه ديگري كه تميز نمودن آن حائز اهمیت فراوان است ، سطوح بين دنداني مي باشند.  باید توجه داشت كه بيشتر مشكلات دندان و لثه معمولاً از بين دندانها شروع مي شود زيرا فضاي بين دندانها آنقدر باريك است كه موهاي مسواك نمي تواند به خوبي وارد اين ناحيه شود و سطوح بين دنداني را از پلاك ميكروبي تميز كند.

در نتيجه ميكروبها مي توانند بين دندانها مخفي شوند و خود را از دسترس مسواك پنهان كنند و ضايعاتي را ايجاد نمايند.

بهترين وسيله براي تميز نمودن ناحيه بين دنداني، نخ دندان مي باشد، نخ هاي دندانپزشكي بسيار نازك و محكم بوده و مخصوص اين كار درست شده اند و نوع بدون موم آن قدرت تميز كنندگي بيشتري دارد.

بهداشت دهان و دندان برای همهاهميت پيشگيري:امروزه پيشگيري از بروز بیماری مقدم بر درمان آن است. آشنا شدن با مسائل بهداشتي وفراگرفتن روشهاي پيشگيري، از بروز-گردشگری سلامت علی طب

روش استفاده از نخ دندان ( Dental floss )  :

مقداري از نخ دندان ( به طول تقريبي ۳۰-۲۵ ۰-۲۵  سانتیمتر) را بر داشته، نخ را دور انگشتان نشانه  پيچيده و تا حدي كه دو انگشت شست با هم تماس داشته باشند، جمع مي شود. در اين صورت طول مفيدو قابل كنترل از نخ در اختيار خواهد بود. برای اینکار از نخهای معمولی استفاده نشود.

تميز كردن بين دندانهاي فك بالا:

به كمك انگشت شست و اشاره نخ را  از بين دندانها با دقت و به آرامي عبور مي دهيم و تا ناحيه شيار لثه پيش مي رويم، با حركت نخ در جهت بالا و پائين سطوح جانبي دندانها تميز مي گردد.

تميز كردن بين دندانهاي فك پائين:

در اين مورد نيز مجدداً طول كافي از نخ را با كمك انگشتان اشاره  و شست در اختيار گرفته و بين دندانهاي پائين را نيز چند بار در جهت پائين و بالا تميز مي كنيم.

نكته ۱:

نخ را با فشار از بين دندانها عبور ندهيد بلكه با حركات آرام ( اره مانند ) نخ را از بين نقطه تماس دندانها عبور دهيد.

نكته ۲

بهتر است پس از هر وعده غذا از نخ دندان استفاده كنيم.

بهداشت دهان و دندان برای همهاهميت پيشگيري:امروزه پيشگيري از بروز بیماری مقدم بر درمان آن است. آشنا شدن با مسائل بهداشتي وفراگرفتن روشهاي پيشگيري، از بروز-گردشگری سلامت علی طب

مسواك هاي بين دنداني  ( Inter Dental Brush  ) :

مسواك هاي بين دنداني در طرح هاي مختلف  و با برس هايي با اندازه هاي مختلف ساخته شده است. از اين مسواك ها براي تميز كردن فضاهاي بين دنداني باز و زير دندانهاي مصنوعي ثابت كه بصورت پل ساخته مي شود و يا پس از جراحي لثه در محل هاي خاص به توصيه دندانپزشک یا متخصص بيماريهاي  لثه استفاده مي گردد.

نخ هاي سوپر فلاس ( Super Floss ) :

اين نوع نخ هاي دنداني طوري ساخته شده اند كه يك سر آنها از پلاستيك سخت باشد و مي توان آنها را از زير دندان هاي مصنوعي ثابت كه بصورت  پل ساخته شده اند، عبور داد و سطوح جانبي دندانهاي پايه را تميز نمود.

بهداشت دهان و دندان برای همهاهميت پيشگيري:امروزه پيشگيري از بروز بیماری مقدم بر درمان آن است. آشنا شدن با مسائل بهداشتي وفراگرفتن روشهاي پيشگيري، از بروز-گردشگری سلامت علی طب

منبع: انجمن اندودنتیستهای ایران

آذر
۲۲