عوامل تعیین کننده گردشگری پزشکی

عوامل تعیین کننده گردشگری پزشکی

عوامل تعیین کننده گردشگری پزشکی

۵ مرداد ۱۳۹۸ مدیریت مقالات ، گردشگری سلامت

عوامل تعیین کننده گردشگری پزشکی

به گزارش علی طب گردشگری پزشکی محصول شهروندان کشورهای پیشرفته است . کسانی که به دلایل مشخص از جمله هزینه ی بالای خدمات بهداشتی درمانی، طولانی شدن فرآیند معالجات و … نمیتوانند از خدمات پزشکی در کشور خودشان استفاده کنند؛ در نتیجه، این موضوع منجر به افزایش تقاضا برای این نوع خدمات در کشورهای در حال توسعه میشود.

از این رو، برای انتخاب یک کشور به عنوان مقصد گردشگری پزشکی از سوی بیماران، عوامل مختلف داخلی و خارجی نقش دارند با مطالعه تجربیات جهانی مشخص گردید که در بدو امر، هزینه ی خدمات پزشکی در تعیین مقاصد گردشگری پزشکی عامل تعیین کننده بود. ولی با فراگیر شدن و رقابت فشرده بین کشورهای مقصد گردشگری پزشکی، عامل کیفیت به عنوان عامل تعیین کننده، خدمات پزشکی شده است.

گردشگری-پزشکی-گردشگری سلامت علی طب

امروزه گردشگری از معدود بخشهای خدماتی است که فرصتهای مناسبی را برای تجارت تمامی ملل جهان، فارغ از میزان توسعه یافتگی آنها فراهم آورده است. این نکته ظریف عامل رشد این مقوله خدماتی بوده است.

به گونه ای که از گردشگری به صنعت تعبیر شده و بعد از صنعت نفت و خودرو، به عنوان سومین صنعت درآمدساز جهان شناخته میشود .در واقع، این صنعت به عنوان فعالیتی که در عصر جدید ، توان اثرگذاری بر فرایند توسعه متوازن و خردورزانه را در همه دنیا داشته و مورد توجه طیف وسیعی از سیاستگذاران و برنامه ریزان نظامهای سیاسی و مدیران اجرایی در کشورهای مختلف قرار گرفته است .

رشد سریع گردشگری پزشکی

بهبود استاندارهای پزشکی در کشورهای در حال توسعه ، جهانی شدن و تجارت آزاد در زمینه خدمات مراقبت های بهداشتی ، توسعه اینترنت و ظهور شرکت های ارتباطی که به عنوان واسطه بین بیماران بین المللی و شبکه های بیمارستانی و عامل دسترسی آسان بیماران به اطلاعات به همراه فن آوری های پیشرفته که با خدمات مراقبت های جدید ایجاد شده ، زمینه را برای رشد سریع گردشگری پزشکی ، فراهم آورده اند .

 

گردشگری-پزشکی-گردشگری سلامت علی طب

عوامل محرک گردشگری پزشکی

 فن آوریهای پیشرفته

کیفیت بهتر مراقبت های پزشکی برای اعمال جراحی ضروری
دسترسی سریع تر به اعمال جراحی ضروری پزشکی
هزینه پایین تر مراقبت های پزشکی برای اعمال جراحی ضروری
هزینه پایین تر مراقبت های پزشکی برای اعمال جراحی احتیاطی

 

 

تجربیات جهانی در زمینه گردشگری پزشکی

کشور فیلیپین :

فیلیپین به عنوان مرکز گردشگری پزشکی و همچنین یک سرزمین جذاب برای تعطیلات شناخته میشود .

فیلیپینی ها میتوانند در تمام زمینه های پزشکی، با بهره گیری از کادر پزشکی مجرب، تکنولوژی مدرن، سطح مراقبت و درمان ممتاز در جهان، با هزینه ای بسیار ارزان بویژه در شهر مانیل پایتخت فیلیپین، خدمات درمانی درخشانی را ارائه کنند.

هندوستان:

هندوستان یکی از پرطرفدارترین مقاصدخصوصا در زمینه ی جراحی قلب و پیوند استخوان ران، برای گردشگران پزشکی جهان است .

عمده ترین دلایل موفقیت کشور هندوستان در جذب گردشگران پزشکی عبارتند از: کارکنان متخصص بیمارستانی، فنآوریهای جدید، کیفیت مراقبتهای بهداشتی، بسته های پزشکی )معالجات( ارائه شده، نبود زمان انتظار، زبان )بخش عمده کارکنان بیمارستانی در هند به زبان انگلیسی تسلط دارند(، دسترسی به اطلاعات از طریق اینترنت .

مالزی:

کشور مالزی یکی دیگر از کشورهای موفق در جذب گردشگران پزشکی محسوب میشود.

از جمله دلایل موفقیت مالزی در جذب گردشگران پزشکی می توان به دستمزد پایین نیروی کار، مهارت نیروی کار، ایجاد ارتباط با زبان انگلیسی، دسترسی به معالجات جایگزین، محیط طبیعی جذاب، تسهیلات بهداشت و فنآوری اشاره کرد .

مکزیک :

در سالهای اخیر مکزیک جزء محبوبترین مقاصد گردشگران پزشکی آمریکائیان به شمار میرود. این کشور به دلیل نزدیکی و هزینه های نسبتاً پایین پزشکی، نسبت به آمریکا مورد توجه آمریکائیها و کانادائیها قرار گرفته است. جراحی معده، معاینه ی چشم و چکاب خدمات اصلی پزشکی هستند که گردشگران از آن استفاده میکنند.

 

رشد گردشگری پزشکی

رشد گردشگری پزشکی را به عنوان یک مدل کسب و کار جدید، نمیتوان بدون توجه به تعاملات آن با نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، تفسیر کرد.

پژوهش ها عوامل موثر بر توسعه آن را به عرضه و تقاضای خدمات بهداشتی در زمینه ی تغییر قیمتهای جهانی پیوند میدهند.

جهانی شدن با بازسازی اقتصادی، فضایی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در برنامه های سلامت بسیاری ازکشورهای در حال توسعه ایجاد کرد به طوری که این کشورها خدمات سلامت خود را در راستای ارائه به بیماران خارج از کشور و رقابت برای بازاریابی، توسعه دادند .

 

گردشگری-پزشکی-گردشگری سلامت علی طب

عوامل موثر در انتخاب مقاصد گردشگری پزشکی

به توصیه پزشکان علی طب انتخاب یک کشور خارجی برای گردشگری پزشکی؛ انتخاب تسهیلات پزشکی بین ا لمللی؛ که اولین مرحله شامل فاکتورهای خارجی از جمله شرایط اقتصادی، وضعیت سیاسی، رفتار اجتماعی و استانداردهای نظارتی است.

در زمینه ی فرهنگ سیاسی، بیشتر بیماران فقط به مناطقی جذب میشوند که کشور میزبان از امینیت بالایی برخودار بوده در بعد رفتار اجتماعی، احساسات و رفتار ساکنین محلی درباره گردشگردان به طور عام و گردشگری پزشکی به طور خاص نقش ویژه ای در جذب بیماران خارجی دارد.

 

بازاریابی گردشگری پزشکی:

با توجه به ویژگیهای خاص محصول گردشگری، نقش بازاریابی در این صنعت نسبت به دیگر صنایع از اهمیت ویژهای برخوردار است و به کارگیری ابزارهای موثر بازاریابی گردشگری برای یک کشور یا یک منطقه امری ضروری است؛ زیرا با بازاریابی میتوان به گردشگران بالقوه، اطلاعاتی درباره آن چه که منطقه مشخص میتواند ارایه دهد، عرضه نمود و آنها را نسبت به بازدید از آن، ترغیب نمود .

 

منابع: کجارو

ایسنا

 

 

مرداد
۵