لپتین

لپتین

4 نوامبر 2020 مدیریت دسته‌بندی نشده

پروتئینی است که عمدتاً توسـط بافـت چربـی و متناسب با میزان توده چربی بدن ساخته میشـود .

لپتین سیگنالهاي وضعیت تغذیـه را ازمحـیط بـه هیپوتـالاموس منتقل مــیکنــد وبـا کــاهش اشــتها وافزایش مصرف انرژي درتنظیم درازمدت وزن بدن نقـش مهمـی دارد .

در حالـت طبیعـی لپتـین برداشت گلوکز و حساسیت به انسـولین را افـزایش میدهد و به عنوان تنظیمگر فیزیولوژیـک عملکـرد قلبی-عروقی عمل مینماید و بـا افـزایش غلظـت ،

به عنوان فعال کننده پاتوفیزیولوژیک CVDs عمـل مینماید.

عواملی نظیر افـزایش شـاخص تـوده، مؤنـث جـنس (BMI) بدنی التهـاب، غـذاهاي چـرب و افـزایش سـن موجــب افزایش لیپتین میشـوند ، و عـواملی ماننـد فعالیـت ورزشی و کاهش توده چربی بدن،

میزان لپتـین را کاهش میدهند؛ به طـور ي کـه بـه نظـر مـیرسـد تمرین هوازي با کاهش بیشتر لپتین مرتبط باشـد.

تغییرات درازمـدت در سـبک زنـدگی شـامل کاهش دریافت چربی و افـزایش فعالیـت فیزیکـی ، غلظت لپتین را کـاهش مـیدهـد (یافتـه هـا
حاکی از آن است که افزایش لپتین خون میتوانـد درپاتوفیزیولوژي MetS دخیل باشد.

لیپتین به عنوان یک فاکتور رشـد، در سـلول هـای مختلف از جملـه میوسـیت هـاي قلـب نقـش هـاي متعددي را ایفا میکند.

میـزان لپتـین پلاسـما بـا افزایش ضخامت دیوارهي میوکارد و نیز توده بطن چپ مرتبط است، که نشان میدهد ایـن هورمـون در هایپرتروفی بطن چـپ دخیـل اسـت.

تولید لپتین و عملکرد آن

لیپتین تنها در سلول‌های چربی و به میزان کمتر در اپی‌تلیوم رئده و جفت، تولید می‌شود.

گیرنده لپتین اساساً در نواحی از مغز شامل نورونهای هسته‌های آرکوآت، ونترمدیال هیپوتاموس بیان می‌گردد که در تنظیم رفتار خوردن، نقش دارند.

این گیرنده همچنین در سلول‌های قسمت قشری غده فوق کلیوی و سلول‌های بتای پانکراس هر چند به میزان کم، بیان می‌گردد.

لپتین

لپتین حامل پیامی مبنی بر کافی بودن ذخایر چربی و کاهش مصرف مواد سوختی و افزایش مصرف انرژی است.

اثر متقابل لیپتین با گیرنده خود در هیپوتالاموس، رهاسازی پیام اثرکننده بر روی اشتها را تغییر می‌دهد.

لپتین همچنین سیستم عصبی سمپاتیک را تحریک نموده و به این ترتیب سبب افزایش فشار خون، ضربان قلب و تولید حرارت (تولید حرارت به قیمت انرژی متابولیک) از طریق جدا نمودن انتقال الکترون از سنتز ATP در میتوکندری بافت چربی می‌گردد.

 • لپتین (Leptin) مربی شخصی شما است. این هورمون با ارسال سیگنال به مغز اشتها را کنترل می کند. همچنین جهت تنظیم میزان انرژی مصرفی در روز، به مغز کمک می کند.

غدد مرتبط: هیپوتالاموس، اندام مربوط به غدد درون ریز

شرایط و بیماری های مرتبط:

 • جراحی های چاقی
 • بیماری های قلبی- عروقی و دیابت نوع۲
 • سندروم متابولیک
 • چاقی
 • چاقی کودکان

هورمون ها اغلب بر سلامتی افرادی که در حال مبارزه با چاقی و اضافه وزن هستند  تاثیر گذارند.

چربی اضافی در بدن می تواند دلیلی برای مشکلات وزنی و هورمونی شود.

لپتین یکی از هورمون هایی است که به طور مستقیم با چربی بدن و چاقی در ارتباط است.

 • لپتین (Leptin) مربی شخصی شما است. این هورمون با ارسال سیگنال به مغز اشتها را کنترل می کند. همچنین جهت تنظیم میزان انرژی مصرفی در روز، به مغز کمک می کند.

غدد مرتبط: هیپوتالاموس، اندام مربوط به غدد درون ریز

شرایط و بیماری های مرتبط:

 • جراحی های چاقی
 • بیماری های قلبی- عروقی و دیابت نوع۲
 • سندروم متابولیک
 • چاقی
 • چاقی کودکان

هورمون ها اغلب بر سلامتی افرادی که در حال مبارزه با چاقی و اضافه وزن هستند  تاثیر گذارند.

چربی اضافی در بدن می تواند دلیلی برای مشکلات وزنی و هورمونی شود. لپتین یکی از هورمون هایی است که به طور مستقیم با چربی بدن و چاقی در ارتباط است.

چگونه می توان حساسیت به لپتین را افزایش داد؟

 • پرهیز از مصرف غذاهای التهاب زا: مصرف نوشیدنی های قندی و موادغذایی دارای چربی ترانس را محدود کنید.
 • مصرف برخی غذاها: برخی مواد غذایی میتوانند موجب افزایش حساسیت به لپتین شوند:
 • سیب: تحقیقات نشان داده است که “پکتین” موجود در سیب می تواند در مبارزه با مقاومت به لپتین موثر باشد.
 • جو دوسر: جو دوسر سرشار از فیبر است و به کاهش سطح انسولین معروف است. جو دوسر می تواند به جلوگیری از احساس گرسنگی کمک کند.

 • گوشت سفید: پروتئین بدست آمده از بوقلمون، مرغ و سایر گوشت های سفید به افزایش متابولیسم و کاهش مقاومت به لپتین کمک می کند. همچنین ماهی گزینه مناسبی جهت مبارزه با مقاومت به لپتین است.
 • چای سبز: مطالعات نشان داده که چای سبز تاثیر بسزایی در کاهش مقاومت به لپتین دارد.
لپتین
 • بادام: اسیدهای چرب ضروری موجود در بادام باعث افزایش متابولیسم و حساسیت به لپتین می شود.
 • بروکلی: بروکلی علاوه بر کاهش مقاومت به لپتین، غنی از ویتامین Cو کلسیم است.
 • تخم مرغ: تخم مرغ به دلیل داشتن ویتامین B12 و پروتئین باعث افزایش متابولیسم بدن و کاهش مقاومت به انسولین می شود.
 • ورزش منظم: فعالیت متوسط می تواند باعث بهبود حساسیت به لپتین شود.
 • خواب کافی: مطالعات نشان داده که خواب ناکافی به افزایش سطح لپتین و ازدیاد اشتها می انجامد.
لپتین
 • مکملها: در یک مطالعه مشخص شد زنانی که تحت رژیم کاهش وزنی هستند که در آن از     alpha-lipoic acid  و روغن ماهی استفاده شده است، کاهش وزن بیشتری را تجربه کرده اند.
 • مطالعات نشان داده است که برخی داروها نظیر متفورمین در صورت صلاحدید پزشک می تواند در کاهش مقاومت به انسولین موثر باشد
 • زردچوبه: حاوی ماده فعال کورکومین است که یک آنتی اکسیدان قوی محسوب شده و فواید سلامت مختلفی را ارائه می کند.

برخی مطالعات کاهش چشمگیر سطح مقاومت به لپتین و همچنین مقاومت به انسولین ناشی از یک رژیم غذایی پر چرب را نشان داده اند. شما به روش های مختلف می توانید زردچوبه را به رژیم غذایی خود اضافه کنید.

لپتین

پرهیز از الکل

برخی مطالعات نشان داده اند که مصرف الکل می تواند ترشح لپتین را کاهش دهد. همچنین، الکل کالری بالایی دارد که دلیل دیگری برای پرهیز از آن برای کمک به کاهش وزن است.

نوامبر
4

آخرین اخبار