مشهد گزینه مناسب برای گردشگری سلامت

مشهد گزینه مناسب برای گردشگری سلامت

مشهد گزینه مناسب برای گردشگری سلامت

۲۵ آذر ۱۳۹۷ مدیریت اخبار ، گردشگری سلامت

مشهد گزینه مناسب برای گردشگری سلامت

مشهد- مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت:سرمایه گذاری در بخش گردشگری و سلامت در مشهد بیشترین بازدهی و ارزش افزوده را دارد.

گردشگری سلامت علی طب: ارمغان آور  زیبایی جوانی سلامتی

علی طب با مدیریت و همکاری متخصصین مجرب در زمینه های گردشگری و عرصه سلامت و درمان و واحد IT یکی از بزرگترین ارائه دهندگان خدمات گردشگری سلامت و توریست درمانی در ایران می باشد.

علی رسولیان ظهر چهارشنبه در جلسه معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان در حوزه گردشگری و سلامت اظهار کرد:

براساس مطالعات انجام شده محوریت و اثرگذاری بخش اقتصادی در مشهد حوزه گردشگری است و سرمایه گذاری در بخش گردشگری و سلامت در مشهد بیشترین بازدهی و ارزش افزوده را دارد.

وی افزود:خراسان رضوی به لحاظ وجود کشورهای همسایه استان و نیاز آنان به موارد بهداشت و درمان و وجود نیروهای متخصص،  پتانسیل ویژه ای در حوزه پزشکی دارد که این جذابیتها می تواند سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به مشهد جذب کند.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: برنامه های کشور در بخش گردشگری سلامت با محوریت مشهد انجام شود زیرا مشهد قابل قیاس با سایر شهرها نیست و ورود بیش از ٣١ میلیون زائر و گردشگر  ظرفیت بی نظیری برای استان خراسان رضوی و مشهد مهیا ساخته است.

وی گفت:استانداری خراسان رضوی و دستگاههای اجرایی استان آمادگی کامل دارند تا ضمن تسهیل فرایندها، پروژه هایی را به بخش خصوصی معرفی کند که منافع بخش خصوصی دیده شود تا این مهم محرکی برای اجرای اثربخشی پروژه ها در استان  باشد.

رسولیان تصریح کرد:بسته های پیشنهادی دانشگاه علوم پزشکی باید ضمن معرفی قابلیت ها و ظرفیتهای اقتصادی حوزه سلامت به صاحبان سرمایه با ایجاد بستر مناسب برای جلب حداکثری مشارکت بخش غیر دولتی درتوسعه خدمات سلامت از دانش وظرفیت بخش خصوصی نهایت بهره برداری را ببرد.

وی بیان کرد: باید برای مردم، مجاوران و زائران امکانات شایسته فراهم شود و پروژه های حوزه سلامت کمترین کاری است که می‌توان برای مردم مشهد و زائرین امام رضا(ع) انجام داد و توسعه مراکز خدمات درمانی می تواند با ایجاد منابع پایدار از طریق مشارکت های عمومی – خصوصی وسرمایه گذاری های داخلی  وخارجی میسر شود.

منبع: خبرگزاری مهر

آذر
۲۵