اخبار و مقالات

انواع بیماری غدد

انواع بیماری غدد

4 فوریه 2020 مدیریت اخبار ، مقالات ، بیماری های غدد

انواع بیماری غدد غدد فوق کلیه یا آدرنال ارگان هاي كوچكي بر روي كليه ها هستند که شامل یک بخش قشرى یا بیرونى و یک بخش مرکزى هستند.  بخش قشرى یا بیرونى هورمون توليد می کنند. سه هورمون اصلي غدد آدرنال...

اطلاعات بیشتر
فوریه
4

آخرین اخبار