دكتر شاهرخ ايرواني

دكتر شاهرخ ايرواني

دكتر شاهرخ ايرواني فوق تخصص گوارش و کبدافتخار همكاري بامركز درماني علي طب  را دارد

درمان بيماريهای گوارش

مهمترین بیماری های گوارش را زخمهاي معده و اثني عشر، بيماري رفلاکس معده به مري، بيماريهاي التهابي روده (Inflammatory Bowel Disease IBD)، بيماريهاي عملکردي دستگاه گوارش از جمله روده تحريک پذير (Irritable Bowel Syndrome) و بيماريهاي سلياک (حساسيت به گلوتن يا همان پروتئين گندم و جو) تشکیل می دهند.

از زمان تاسیس مرکز تحقیقات بیماری های گوارش، تحقيقات گسترده اي بر روي همه اين بيماريها و برخي بيماريهاي ديگر گوارشی در سطح کشور انجام شده و اطلاعات ارزشمندي به دست آمده اند و با ادامه اين پژوهشها جوانب ديگري از اين مشکلات  روشن خواهد شد . امید می رود که با نتايج آنها دانش جامع تري از وضعيت بيماريها و بيماران گوارشي در کشور داشته باشيم و بتوانيم علاوه بر ارائه خدمات و راهکارهاي بهتر به مردم ایران، در پيشبرد دانش بنيادي و عملي اين موضوعات سهيم باشيم.

علاوه بر جنبه هاي خدماتي و علمي پژوهشهاي انجام شده در مرکز، اين فعاليتها به گسترش همکاريهاي بسيار موثر بين المللي و تربيت نيروي انساني جوان ، کارآزموده و دانشمند ، کمک شايانی کرده و انتظار می رود ادامه اين همکاري ها در رشد نيروي انساني خلاق ، شاداب و دانا که مهمترين سرمايه ملي کشور به شمار می روند، نقش بسيار موثرتري داشته باشد.

درمان های سلولی در بیماری های گوارش

 

مطالعات سالهای اخیر موید این مطلب بوده اند که بسیاری از بیماری های گوارشی مجموعه ای چند عاملی بوده و  شناخت مکانیسم درمان آنها نیازمند رویکردی چندجانبه و چندرشته ای (multidisciplinary)  است؛ از این رو در چند دهه اخیر ، تحقیقات گسترده ای در زمینه درمان چند رویکردی بیماریهای گوارشی آغاز شده و نتایج کارآزمایی های بالینی امیدهای بسیاری را برای به کارگیری روشهای نوین درمانی از جمله ایمونوتراپی، سلول درمانی و درمان شخص-محور برانگیخته است.

درمان بیماری های کبد، لوزالمعده و مجاری صفراوی پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران /  طی مدت فعالیت خود پژوهش های علمي متعدد و کاربردي درباره نحوه تشخيص و درمان موثرتر این بیمار ها انجام داده است که برخي از آنها براي اولين بار در سطح جهان صورت گرفته اند و با استنادات بالا مواجه شده اند.

نارسایي کبدي (سيروز) يکي از مهمترين علل بستري شدن بيماران در بخش هاي گوارش کشور است. سيروز کبدي بيماري است که در اغلب موارد قابل پيشگيري است . همچنين سنگ کيسه صفراوي و بویژه سنگ هاي مجرای صفراوي و بيماريهای لوزالمعده يکي از شايع ترين علل مراجعه بيماران به بخش اورژانس بيمارستان شريعتي و ساير بيمارستانهای کشور محسوب مي شود.

یکی از خدمات مهم درمانی پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد، ارائه خدمات پیشرفته  تشخیصی و درمانی و همچنین آموزش پیشرفته  دارندگان فوق تخصص گوارش و کبد در موضوع سنگهای مجاری صفراوی ، سرطانهای لوزالمعده و مجرای صفراوی است. ارائه خدمات تشخیصی با اندوسونوگرافی و ERCP درمانی از مهمترین این خدمات است.

سرطان های گوارش و کبد یکی از مهمترین مراکز تحقیقات پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران  است که نیمی از مجموع مطالعات و نیز بیشترین سطح همکاری های بین المللی این پژوهشکده را به خود اختصاص داده است .

 

فوق تخصص گوارش و کبد
تهران

پکیج های پیشنهادی