دكتر همايون زهتاب

دكتر همايون زهتاب

دكتر همايون زهتاب

دكتر همايون زهتاب،فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی و ليزر،عضو رسمی انجمن جراحان پلاستیک و زيبايي ايران و از پزشکان در حاله همکاری با مرکز درمانی علی طب میباشد.

فوق تخصص جراحی پلاستیک ترمیمی و زیبایی
اهواز
دکتر همایون زهتاپ-علی طب
دکتر همایون زهتاپ-علی طب
دکتر همایون زهتاپ-علی طب
دکتر همایون زهتاپ-علی طب

پکیج های پیشنهادی