دکتر علیرضا بخشائی کیا

دکتر علیرضا بخشائی کیا

دکتر علیرضا بخشائی کیا

ایشان متولد ۱۳۵۴/۱/۲۸ در تهران میباشد که تحصیلات متوسطه را در دبیرستان البرز تهران به اتمام رسانده و درسال ۱۳۷۲ دیپلم خود را در رشته علوم تجربی  با رتبه ۱ دریافت کرده و در همان سال در رشته پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد.
در سال ۱۳۸۰ دوره پزشکی عمومی را به پایان رسانده و پس از گذراندن دوران طرح و سربازی در سال ۱۳۸۲ در رشته تخصصی جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پذیرفته شد و در سال ۱۳۸۶ موفق به دریافت بورد تخصصی این رشته با رتبه اول در گواهینامه و رتبه سوم در دانشنامه شد.
همچنین ایشان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران شد.
در سال ۱۳۸۷ در رشته فوق تخصصی جراحی پلاستیک در دانشگاه علوم پزشکی شیراز پذیرفته شده است و در سال ۱۳۹۰ موفق به دریافت بورد فوق تخصصی با رتبه برتر در این رشته شده اند.
برای انجام تعهدات فوق تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بودند .
او دارای چندین مقاله علمی ، در مجلات معتبر خارجی میباشد و در کنگره های مطرح دنیا در رشته فوق تخصصی جراحی پلاستیک شرکت نموده است .

فوق تخصص جراحی پلاستیک ترمیمی و زیبایی
اهواز
دکتر علیرضا بخشائی کیا-علی طب
دکتر علیرضا بخشائی کیا-علی طب
دکتر علیرضا بخشائی کیا-علی طب
دکتر علیرضا بخشائی کیا-علی طب

پکیج های پیشنهادی