دکتر احمد علی مصدقی

دکتر احمد علی مصدقی

دکتر احمد علی مصدقی

جراح زیبایی بینی
متخصص گوش و حلق وبینی
جراح نقایص مادرزادی(شکاف لب، کام، گوش خارجی)
پزشک عمومی از سال ۶۰-۶۸ دانشگاه علوم پزشکی مشهد
همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به عنوان هیئت علمی از سال ۷۴-۹۶
ریاست بیمارستان فارابی از سال ۸۵-۸۷

رئیس بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان فارابی از سال ۸۱-۹۷

جراحی های درمانی وزیبایی انجام شده توسط دکتر احمد علی مصدقی

جراحی زیبایی بینی
جراحی اندوسکپی سینوس
عمل جراحی درمانی و زیبایی گوش(اتوپلاستی)
اعمال جراحی اختلالات خواب
جراحی شکاف لب و کام
تزریق ژل لب
تزریق بوتاکس و PRP

جراح گوش،حلق و بینی
مشهد