دکتر مجید نداف کرمانی

دکتر مجید نداف کرمانی

دکتر مجید نداف کرمانی

دکتر مجید نداف کرمانی فوق تخصص جراحی زیبایی و پلاستیک و عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران از بهترین های حاله حاظر در مرکز درمانی علی طب میباشد.

خدمات ارائه شده توسط دکتر مجید نداف کرمانی به دسته های زیر تقسیم میشوند:

جراحی زیبایی صورت:

 • جراحی زیبایی بینی
 • پروتز چانه
 • تزریق چربی
 • جراحی زیبایی پلک
 • جراحی زیبایی گوش
 • لیپوساکشن چانه و گردن
 • لیفت ابرو
 • لیفت لب
 • لیفت صورت
 • لیفت قسمت خارجی ابرو
 • لیفت و بزرگ کردن لب

جراحی زیبایی تنه و اندام ها:

 • جراحی زیبایی بازو (براکیوپلاستی)
 • جراحی زیبایی پایین تنه
 • جراحی زیبایی شکم (آبدومینوپلاستی)
 • جراحی زیبایی محدود شکم
 • لیپوساکشن و لیپولیزر بدن
 • جراحی زیبایی لیفت ران و مینی لیفت ران
 • جراحی زیبایی سینه
 • عمل پروتز سینه
 • جراحی اصلاح فرورفتگی نوک سینه
 • جراحی زیبایی کوچک کردن سینه
 • عمل جراحی کوچک کردن سینه مردان
 • لیفت سینه همراه با پروتز سینه
 • لیفت سینه(ماستوپکسی)

تزریق ژل و بوتاکس نیز از خدمات ارائه شده توسط دکتر مجید نداف بیگی میباشد.

فوق تخصص جراحی پلاستیک و جراحی زیبایی
تهران
دکتر مجید نداف کرمانی-علی طب
دکتر مجید نداف کرمانی-علی طب
دکتر مجید نداف کرمانی-علی طب
دکتر مجید نداف کرمانی-علی طب
دکتر مجید نداف کرمانی-علی طب
دکتر مجید نداف کرمانی-علی طب
دکتر مجید نداف کرمانی-علی طب
دکتر مجید نداف کرمانی-علی طب

پکیج های پیشنهادی