بيمارستان بعثت

  • بیمارستان بعثت-علی طب

بيمارستان بعثت

بيمارستان بعثت

بيمارستان خصوصي بعثت يكي از بیمارستان های معروف شهرستان همدان است که زیر نظر مرکز درمانی علی طب می باشد
بخش هاي بستري بيمارستان بعثت عبارت اند از:

ارتوپدي – نورولوژي – ICU اطفال – فوق تخصصي گوارش اطفال – نوزادان – جراحي مغز واعصاب وتروما – جراحي عمومي – فوق تخصصي هماتولوژي کودکان
– post آنژيوگرافي – ICU جنرال – تخصصي اطفال – اورژانس بستري – فوق تخصص فک وصورت
– ENTتخصصي – سوختگي – NICU – ccu –
ENTفوق تحصصي جراحي پيوندگوش – ارتوپدي – ICU سوختگي – ارتوپدي فوق تخصص جراحي دست – ارتوپدي فوق تخصص جراحي زانو
– فوق تخصصي جراحي ترميمي – فوق تخصصي جراحي اطفال – فوق تخصصي جراحي توراکس
– فوق تخصصي جراحي عروق – فوق تخصصي ايمونولوژي اطفال – فوق تخصصي نفرولژي اطفال – فوق تخصصي عفوني اطفال – فوق تخصصي غدد اطفال – ICU جراحي
– فوق تخصصي نورولوژي اطفال – فوق تخصصي قلب اطفال – فوق تخصصي نوزادان – اور‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژانس اطفال
بخش هاي کلينيکي و پلیکینیک بيمارستان بعثت عبارت اند از:
درمانگاه جراحي مغزواعصاب – درمانگاه تغذيه و رژيم درماني – درمانگاه کاشت حلزون – درمانگاه تالاسمي وهموفيلي – درمانگاه اورولوژي – درمانگاه کودکان – مشاوره بيهوشي – طب اورژانس – درمانگاه جراحي عمومي – درمانگاه داخلي – درمانگاه شنوايي سنجي – درمانگاه ارتوپدي – درمانگاه فک وصورت – درمانگاه ENT – انکولژي و راديوتراپي – درمانگاه طب فيزيکي – درمانگاه قلب – اورژانس اطفال – نورولژي – غدد – هماتولوژي – درمانگاه اعصاب وروان – درمانگاه عفوني

 

خدمات اتاق های بیمارستان بعثت عبارت اند از:
اتاق عمل همکف – اورژانس تحت نظر – اتاق عمل سوختگي – شيمي درماني – اتاق عمل جنرال – دياليز – تالاسمي – هموفيلي

همدان
بیمارستان بعثت-علی طب
بیمارستان بعثت-علی طب
بیمارستان بعثت-علی طب

پکیج های پیشنهادی