بیمارستان آپادانا

  • بیمارستان آپادانا-علی طب

بیمارستان آپادانا

بیمارستان آپادانا

بیمارستان خصوصی آپادانا جزو بیمارستان های عالی شهرستان اهواز بوده و در حاله همکاری با مرکز درمانی علی طب میباشد.

این بیمارستان به تناسب نیاز مراجعین و متناسب با ماموریت سازمانی، بخش های بستری ، سرپایی و پاراکلینیک بیمارستان توسعه یافت و شامل بخش های زیر می باشد :

بخش های عمومی:

اورژانس ، جراحی-داخلی مردان، جراحی داخلی زنان، زایشگاه و نوزادان

بخش های ویژه :

CCU  و ICU جنرال

اتاق عمل

اتاق عمل عمومی، ENT ، قلب و عروق ، اورولوژی ، مغز و اعصاب، چشم ، جراحی پلاستیک، و ارتوپدی، جراحی عمومی، جراحی سرطان، جراحی اطفال، جراحی لاپاراسکوپیک، جراحی های چاقی مفرط، جراحی پیوند قرنیه، جراحی پیوند مفاصل، کاشت حلزون شنوایی

بخش های پاراکلینیک:

آزمایشگاه ، رادیولوژی، سونوگرافی، داروخانه، فیزیوتراپی، اکوکاردیو گرافی(نوار قلب)، مرکز لیزیک کلینیک خواب، تست سرگیجه، شنوایی سنجی و گفتار درمانی

درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی:

گوش ، حلق وبینی ، زنان و زایمان و نازایی ، ارتوپدی ، کلیه و مجاری ادراری ، جراحی عمومی ، قلب و عروق ، بیهوشی و مراقبتهای ویژه قبل و بعد از ICU ، استروبوسکوپی(عکس حنجره) ، گوارش ، داخلی ، آندوسکوپی ، کلونوسکوپی ، خون و هماتولوژی ، آنکولوژی ، سرطان و شیمی درمانی

اهواز
بیمارستان آپادانا-علی طب
بیمارستان آپادانا-علی طب

پکیج های پیشنهادی