بیمارستان آیت الله گلپایگانی

  • بیمارستان آیت الله گلپایگانی-علی طب

بیمارستان آیت الله گلپایگانی

بیمارستان آیت الله گلپایگانی

بیمارستان آیت الله گلپایگانی جزو بیمارستان های مرکز درمانی علی طب میباشد و در حال ارایه خدماتی از جمله:

بخش های بستری:

CCU – ICU جنرال – چشم – داخلی – POST CCU و قلب – ENT – ارتوپدی – ارولوژی – جراحی عمومی – جراحی مغز و اعصاب – اطفال – عفونی – داخلی اعصاب – زنان و زایمان – گوارش – ریه – نفرولوژی – نوزادن

پاراکلینیک ها:

آزمایشگاه طبی – آندوسکوپی – اسپیرومتری – اکوکاردیوگرافی – الکتروآنسفالوگرافی – تست ورزش – داروخانه – رادیولوژی – سونوگرافی – سی تی اسکن – کولونوسکوپی – الکتروکاردیوگرافی – برونکوسکوپی

کلینیک ها:

جراحی مغزو اعصاب – درمانگاه ارولوژی – درمانگاه ENT – درمانگاه ارتوپدی – درمانگاه اطفال – درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) – درمانگاه بینایی سنجی – درمانگاه جراحی عمومی – درمانگاه چشم – درمانگاه داخلی – درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) – درمانگاه زنان و زایمان – درمانگاه شنوایی سنجی – درمانگاه عفونی – درمانگاه فیزیوتراپی – روماتولوژی – درمانگاه داخلی ریه – طب فیزیکی – نفرولوژی – گوارش – خون شناسی – پزشک عمومی – درمانگاه قلبا

قم
بیمارستان آیت الله گلپایگانی-علی طب

پکیج های پیشنهادی