بیمارستان الزهرا

  • بیمارستان الزهرا-علی طب

بیمارستان الزهرا

بیمارستان الزهرا

مرکز آموزشی دزمانی الزهرا در یکی از زیبا ترین و خوش اب و هواترین مناطق شهر اصفهان در مجاورت با پارک کوهستانی صفه واقع گردیده است.

اولین کلنگ تاسیس این مرکز در سال ۱۳۵۳ زده شده ولیکن تاریخ افتتاح و بهره برداری از آن سال ۱۳۷۲ میباشد.ساختمان ها و فضا های دسترسی این مرکز از نظر معماری بسیار زیبا و مجلل طراحی گردیده است،به نحوی که کلیه اتاق های بیماران بستری،مشرف به منطقه کوهستانی صفه از یک سو و چشم انداز کلی شهر زیبای اصفهان از سوی دیگر میباشد.

طبیعت زیبا و هوای لطیف موجود در این منطقه نقش به سزایی در جهت بهبودی و ارتفاء بهداشت روحی و روانی بیماران دارد.

 

اصفهان
بیمارستان الزهرا-علی طب
بیمارستان الزهرا-علی طب

پکیج های پیشنهادی