بیمارستان امام خمینی

  • بیمارستان امام خمینی-علی طب

بیمارستان امام خمینی

بیمارستان امام خمینی

بیمارستان امام خمینی یکی از بیمارستان های تخصصی وفوق تخصصی شهرستان ایلام ودارای دستگاه های بروز ومدرن در حال همکاری با مرکز درمانی علی طب می باشد

بخش های بستری بیمارستان امام خمینی عبارت اند از:

ICU جنرال – NICU – ارتوپدی – اطفال – بخش نوزادان – جراحی عمومی – جراحی مغز و اعصاب – چشم – ارولوژی – ENT – بستری عمومی – تالاسمی ٬ ICU

 

امکانات اتاق های بیمارستان امام خمینی عبارت اند از:

اتاق عمل – تختهای بخش اورژانس – فیزیوتراپی

 

بخش های کلینیکی بیمارستان امام خمینی عبارت اند از:

درمانگاه طب فیزیکی – درمانگاه ارولوژی – درمانگاه ENT- درمانگاه ارتوپدی – درمانگاه اطفال – درمانگاه اورژانس – درمانگاه پوست – درمانگاه جراحی عمومی – درمانگاه جراحی مغز و اعصاب – درمانگاه چشم – فیزیوتراپی – درمانگاه عفونی – درمانگاه عمومی – درمانگاه قلب – درمانگاه زنان و زایمان – درمانگاه گچ گیری – گفتار درمانی – درمانگاه داخلی – درمانگاه بینایی سنجی – طب اورژانس

بخش های پارا کلینیک بیمارستان امام خمینی عبارت اند از:

 

آزمایشگاه پاتولوژی – آزمایشگاه طبی – داروخانه – رادیولوژی – سونوگرافی – سی تی اسکن – اندوسکوپی – اکو کاردیوگرافی – تست ورزش

 

ایلام
بیمارستان کوثر-علی طب
بیمارستان کوثر-علی طب
بیمارستان کوثر-علی طب

پکیج های پیشنهادی