بیمارستان بعثت

  • بیمارستان بعثت-علی طب

بیمارستان بعثت

بیمارستان بعثت

بیمارستان بعثت در استان کردستان و در شهر زیبای سنندج از بیمارستان های خوب و در حاله همکاری با مرکز درمانی علی طب میباشد.

این بیمارستان در آبان ۱۳۷۳، در ۶ طبقه، راه اندازی گردید. این مرکز دارای ۴۲۰ تخت مصوب و ۳۶۰ تخت فعال میباشد. خدمات پاراکلینیکی خدمات پاراکلینیکی این مرکز شامل رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، ام آر آی، آزمایشگاه، پاتولوژی، فیزیوتراپی، آندوسکوپی اطفال و بزرگسالان، اکو و تست ورزشی، داروخانه مخصوص بیماران بستری، داروخانه مخصوص پروتز، و داروخانه بیماران سرپایی (۲۴ ساعت) میباشد. کلینیکهای تخصصی دو کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی صبح و عصر در این مرکز دایر میباشند که شامل تخصصهای زنان، مادران پر خطر ، داخلی، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، فوق تخصصی ترمیمی، ارتوپدی، فوق تخصص گوارش اطفال، فوق تخصص عفونی اطفال، و فوق تخصص کلیه اطفال هستند. تعداد پرسنل این مرکز دارای ۷۵ نفر پزشک متخصص و فوق تخصص، ۲۵ نفر پزشکی عمومی، ۵۳۹ نفر پرسنل درمانی، ۸۲ نفر پرسنل اداری، ۶۲ بهیار، ۳۶ نفر کمک بهیار، ۱۴۴ نفر خدمات میباشد.

سنندج
بیمارستان بعثت-علی طب
بیمارستان بعثت-علی طب
بیمارستان بعثت-علی طب
بیمارستان بعثت-علی طب
بیمارستان بعثت-علی طب