بیمارستان بوعلی

  • بیمارستان بوعلی-علی طب

بیمارستان بوعلی

بیمارستان بوعلی

بیمارستان بوعلی یکی از بیمارستان های خصوصی در شهرستان همدان که زیر نظر مرکز درمانی علی طب می باشد.
بخش هاي بستري بيمارستان بوعلي عبارت اند از:
CCU – بخش نوزادان – ICU جنرال – ENT – ارتوپدي – اطفال – ارولوژي – جراحي زنان و زايمان – جراحي عمومي – داخلي – جراحي مغز و اعصاب – فک – POST CCU و قلب – چشم – پست پارتوم
بخش هاي ستاره دار
اتاق عمل – تخت زايمان – تختهاي تحت نظر اورژانس – پست پارتوم – ليبر

 

بخش هاي کلينيکي وپارا کلینیک بيمارستان بوعلي عبارت اند از:
درمانگاه اطفال – درمانگاه جراحي مغز و اعصاب – درمانگاه جراحي عمومي – درمانگاه زنان و زايمان – درمانگاه داخلي – بيهوشي – ENT – ارتوپدي
بخش هاي پاراکلينيک بيمارستان بوعلي همدان

آزمايشگاه طبي – آزمايشگاه پاتولوژي – اکوکارديوگرافي – تست ورزش – سونوگرافي – راديولوژي – سنگ شکن برون اندامي – الکتروکارديوگرافي

همدان
بیمارستان بوعلی-علی طب
بیمارستان بوعلی-علی طب
بیمارستان بوعلی-علی طب

پکیج های پیشنهادی