بیمارستان بیستون

  • بیمارستان بیستون-علی طب

بیمارستان بیستون

بیمارستان بیستون

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بیستون بزرگترین بیمارستان خصوصی در شهرستان زیبای کرمانشاه میباشد که در حاله ارائه خدمات به مراجعین مرکز درمانی علی طب میباشد.

فعالیت های این مرکز شامل بخش های تخصصی اطفال ، داخلی قلب ، جراحی های جنرال ، جراحی زنان ، ICU قلب ، ICUجنرال، جراحی قلب ، جراحی چشم، اورژانس ، اطاق عمل ،آنژیوگرافی اطاق های عمل قلب و چشم و جنرال- جراحی اورولوژی –داخلی مغز و اعصاب – جراحی مغز و اعصاب – ارتوپدی – جراحی فک و صورت – گوش حلق و بینی – کلیه و مجاری ادراری – می باشد.

امکانات پاراکلینیکی این مرکز شامل:

آزمایشگاه پاتولوژی

رادیولوژی

فیزیوتراپی

سونوگرافی

سی تی اسکن

علاوه بر فعالیتهای ذکر شده این مرکز مجهز به سرویس CTSCAN و بخش NICU    شده است و بخشهای CT آنژیوگرافی – سنگ شکن –رادیوتراپی –پزشکی هسته ای و بخش شیمی درمانی نیز در این بیمارستان شروع به کار فعالیت کرده است.

کرمانشاه
بیمارستان بیستون-علی طب
بیمارستان بیستون-علی طب
بیمارستان بیستون-علی طب
بیمارستان بیستون-علی طب