بیمارستان بین المللی قائم

 • بیمارستان بین المللی قائم-علی طب

بیمارستان بین المللی قائم

بیمارستان بین المللی قائم

بیمارستان بین المللی قائم از بیمارستان های فوق پیشرفته و تخصصی ایران در رشت میباشد که در حاله همکاری با مرکز درمانی علی طب میباشد.

بیمارستان بین المللی قائم (عج) برای ارائة خدمات

درمانی به بیماران، دارای بخش‌های زیـر است:

 1. بخش S-ICU (بخش مراقبت های ویژه جراحی)
 2.  بخش ICU-OH (بخش مراقبت های ویژه قلب باز)
 3.  بخش NICU (بخش مراقبت های ویژه نوزادان)
 4.  POST NICU (بخش مراقبت نوزادان پس از مراقبت های ویژه )
 5.  بخش CCU (بخش مراقبت های ویژه قلبی)
 6.  بخش POST CCU (بخش مراقبت بیماران پس از مراقبت ویژه)
 7.  بخش IPD (دپارتمان بیماران بین الملل)
 8.  بخش MICU (بخش مراقبت های ویژه داخلی)
 9.  اتاق عمل
 10.  بخش جرّاحی
 11.  بخش جرّاحی زنان
 12.  بخش داخلی
 13.  بخش اطفال و نوزادان
 14.  بخش زایمان، زایمان بی‌درد
 15.  بخش غیرتهاجمی قلب
 16.  بخش دیالیز
 17.  بخش شیمی‌درمانی
 18.  بخش اورژانس و تریاژ مجهّز به اتاق عمل سرپایی
 19.  بخش DAY CAR و آنکولوژی
 20.   بخش پلی ‌کلینیک
 21.  بخش آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی
 22.  بخش آندوسکوپی و کولونوسکوپی و …
 23. بخش فیزیوتراپی
 24. آزمایشگاه و پاتولوژی
 25. داروخانه
 26. بخش تصویربرداری مجهز به دستگاه سی تی اسکن ۱۶ اسلایس
 27. کلینیک چکاپ
 28. کلینیک پستان مجهز به دستگاه استریو تاکتیک
 29. ماموگرافی
 30. کلینیک آریتمی
 31. کلینیک سنکوپ
 32. بخش رادیوتراپی و براکی تراپی
 33. بخش اورژانس هوایی(پد بالگرد)
 34. بخش لیزیک
 35. بخش سنگ شکن
 36. MRI پیشرفته ۵/۱ تسلا

 

شمال
بیمارستان بین المللی قائم-علی طب
بیمارستان بین المللی قائم-علی طب
بیمارستان بین المللی قائم-علی طب
بیمارستان بین المللی قائم-علی طب

پکیج های پیشنهادی