بیمارستان جم

  • بیمارستان جم-علی طب

بیمارستان جم

بیمارستان جم

بيمارستان جم با زيربناي ۹۰۰۰ متر مربع و دارا بودن ۱۲۸ تخت بستري و ۳ اتاق عمل پيشرفته و مجهز به پيشرفته ترين دستگاههاي راديولوژي و تجهيزات قلبي در سال ۱۳۵۰ به بهره برداري رسيد .به كوشش مرحوم دكتر صادق نظام مافي بيمارستان جم نخستين بيمارستان خصوصي تهران بود كه مجهز به دستگاه راديوايزوتوپ گرديد و بدين ترتيب امكان بررسي بيماريهاي تيروئيد كه در ايران بسيار شايع بود ميسر گرديد .
با گذشت زماني كوتاه شمار ديگري از پزشكان بنام تهران نيز به هسته اصلي بيمارستان جم پيوستند و بدين سان در اوايل دهه ۵۰ گروهي از پزشكان بنام و خوش نام در محيطي نو و مجهز در بيمارستان جم شروع به فعاليت نمودند و بيمارستان جم از شهرت بسزايي برخوردار گرديد .
بزرگاني كه پايه هاي استوار بيمارستان جم را پي نهادند همواره قداست درمان آلام بيماران را باور داشتند و از آغاز كار رعايت حال بيماران و دوري از هر گونه اجحاف بر آنان را سر لوحه كار خود قراردادند .اينك نيز رمز موفقيت بيمارستان جم پس از قريب به نيم قرن تلاش بي وقفه و پيشرفت روز افزون همانا ارج نهادن به بيماران و دوري از اجحاف به آنان مي باشد .
امروز پزشكان بيمارستان جم خرسندند كه به پيروي از بنيانگذاران بيمارستان جم و اقتدا به خصلت نيكوي آن بزرگان به ارائه خدمت به بيماران مي پردازند .

تهران
بیمارستان جم-علی طب
بیمارستان جم-علی طب

پکیج های پیشنهادی