بیمارستان جواد الائمه

  • بیمارستان جواد الائمه

بیمارستان جواد الائمه

بیمارستان جواد الائمه

این بیمارستان در اردیبهشت ۱۳۷۰ پس از دو سال اقدامات اداری و دریافت مجوزهای مربوطه از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شهرداری مشهد در زمینی به مساحت ۹۶۴۵ متر مربع طی سند شماره ۲۵۲۵ و پلاک ثبتی ۲۱۱ فرعی از ۱۸۸فرعی از ۱۸۲ اصلی بخش ده مشهد با ۹۶ تخت مصوب شروع به کار نموده و به مدت ۴ سال و ۸ ماه پروژه مزبور به پایان رسید. این بیمارستان در سطح ۲۵۰۰ متر مربع و  پنج طبقه ساخته شده و در حال حاضر دارای ۱۲۶ تخت فعال می باشد.

این بیمارستان دارای بخش اورژانس با ۱۱ تخت، کلینیک با ۶ اتاق پزشک، داروخانه، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش، رادیولوژی، سونوگرافی داپلر، آزمایشگاه ، دو بخش جراحی، سه اتاق عمل هر یک به مساحت ۵۰ متر، بخش مراقبت های ویژه ICU  و CCU با مجموع ۳۲ تخت و تجهیزات کامل، بخش کاتتریسم و آنژیوگرافی، پزشکی هسته ای،بخش بازتوانی، آموزش و تحقیقات، کتابخانه و سالن آموزش، دو سالن آمفی تئاتر و نهارخوری هر یک به مساحت ۳۱۰ متر مربع می باشد.

بخش های اداری این بیمارستان شامل پذیرش و ترخیص، آمار و مدارک پزشکی، حسابداری و امور مالی، مدیریت پرستاری، اعتبار بخشی و بهبود کیفیت، منابع انسانی و کارگزینی، فناوری اطلاعات، روابط عمومی، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط، کنترل عفونت و CSR ، آشپزخانه، لندری و  تدارکات و انبار می باشد.

مشهد
بیمارستان جواد الائمه
بیمارستان جواد الائمه
بیمارستان جواد الائمه

پکیج های پیشنهادی