بیمارستان حضرت معصومه(س)

  • بیمارستان حضرت معصومه-علی طب

بیمارستان حضرت معصومه(س)

بیمارستان حضرت معصومه(س)

این بیمارستان یک بیمارستان دولتی فوق تخصص اطفال در قم بوده و در حاله هم کاری با مرکز درمانی علی طب میباشد.

این بیمارستان با تیم های پزشکی عالی ای از جمله گروه زنان-گروه اطفال-گروه جراحان عمومی-گروه بیهوشی-گروه قلب و عروق-گروه داخلی-گروه مغز و اعصاب-گروه گوش حلق و بینی-گروه عمومی حاظر به ارا‍ئه خدمات به شما مراجعین محترم میباشد.

این بیمارستان دارای بخش های مختلفی از جمله:

جراحی عمومی – داخلی – ICUجنرال – بخش نوزادان – جراحی زنان و زایمان – فوق تخصصی – اطفال غدد – فوق تخصصی – اطفال قلب – فوق تخصصی – اطفال کلیه – فوق تخصصی – اطفال گوارش – فوق تخصصی اطفال هماتولوژی – فوق تخصصی عفونی اطفال – فوق تخصصی – اطفال روماتولوژی – NICU – PICU – اطفال – فوق تخصصی اطفال نورولوژی – فوق تخصصی جراحی اطفال میباشد.

اتاق های این بیمارستان شامل:

اتاق عمل – اتاق عمل اورژانس – تختهای بخش اورژانس – اتاق زایمان – لیبر – پست پارتوم – تالاسمی میباشد.

کلینیک ها و پاراکلینیک های این بیمارستان نیز از قبیل:

درمانگاه ارولوژی – درمانگاه ENT – درمانگاه ارتوپدی – درمانگاه پوست – درمانگاه جراحی عمومی – درمانگاه جراحی مغز و اعصاب – درمانگاه داخلی – درمانگاه زنان و زایمان – درمانگاه فوق تخصصی – داخلی روماتولوژی – درمانگاه فوق تخصصی – داخلی ریه – درمانگاه فوق تخصصی – داخلی کبد و گوارش – درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی ) – درمانگاه عفونی – درمانگاه فوق تخصصی – داخلی غدد ( اندوکراینولوژی ) – درمانگاه قلب – درمانگاه اطفال – روانپزشکی اطفال – آسم وآلرژی وایمونولوژی – پزشک عمومی-

آزمایشگاه پاتولوژی – آزمایشگاه طبی – اکوکاردیوگرافی – آندوسکوپی – خدمات تشخیصی طب هسته ای – کولونوسکوپی – میکرو اینجکشن – سونوگرافی – رادیولوژی – داروخانه – برونکوسکوپی – الکتروانسفالوگرافی – تالاسمی – هموفیلی نیز میباشد.

 

قم
بیمارستان حضرت معصومه-علی طب
بیمارستان حضرت معصومه-علی طب

پکیج های پیشنهادی