بیمارستان سجاد

  • بیمارستان بیستون-علی طب

بیمارستان سجاد

بیمارستان سجاد

بیمارستان سجاد یکی از بهترین بیمارستان های شهر زیبای کرمانشاه میباشد که در حاله همکاری با مرکز درمانی علی طب میباشد.

این بیمارستان دارای سه کلینیک تخصصی عالی میباشد:

کلینیک چشم

کلینیک فک و صورت

کلینیک قلب

بخش های بیمارستان سجاد عبارتند از:

اورژانس

بخش زنان و زایمان

بخش جراحی (عمومی)

ارتوپدی

چشم

گوش و حلق و بینی،ترمیمی،زیبایی

اتاق عمل

CSR

ICU

رادیولوژی

آزمایشگاه

داروخانه

و کلیه واحدها و بخش های پشتیبانی بیمارستانی و با جذب بیش از یکصد نفر از جوانان متخصص و با تجربه

کرمانشاه
بیمارستان بیستون-علی طب
بیمارستان بیستون-علی طب
بیمارستان بیستون-علی طب

پکیج های پیشنهادی