بیمارستان سعدی

  • بیمارستان سعدی-علی طب

بیمارستان سعدی

بیمارستان سعدی

بیمارستان سعدی در اصفهان جزو بهترین بیمارستان های خصوصی این شهر بوده و در حاله انجام خدمات به شما بیماران محترم مرکز درمانی علی طب میباشد.

خدمات این بیمارستان در ضمینه های PCA،فیزیوتراپی،آزمایشگاه و پلی کلینیک میباشد.

در بخش پلی کلینیک این بیمارستان خدماتی هم چون داخلی، اطفال،آلرژی، ارتوپدی، گوارشی، اورولوژی، رژیم درمانی، پوست و زیبایی، درد(Pain)، قلب و عروق و گوش، حلق و بینی ارائه میشود.

واحد تصویربرداری بیمارستان سعدی در سال  ۱۳۷۸  با شروع به کار واحد رادیولوژی اغاز به ارائه خدمت نموده است.

این واحد به صورت شبانه روزی و هفت روز در هفته گرافی های روتین درخواست شده توسط پزشکان ان مرکز را انجام می دهد. واحد سونوگرافی از سال  ۱۳۹۲  به واحد رادیولوژی ملحق شده است.

واحد اکوکاردیوگرافی نیز دو ماه بعد از سونوگرافی به کار مشغول شده و در حال حاضر دو روز در هفته در شیفت صبح اماده ارائه خدمات می باشد.
دسته بندی دپارتمان ها

بخش های بستری

واحدهای پشتیبانی

واحدهای پاراکلینیک

اورژانس

اصفهان
بیمارستان سعدی-علی طب
بیمارستان سعدی-علی طب
بیمارستان سعدی-علی طب

پکیج های پیشنهادی