بیمارستان سیدالشهدا

  • بیمارستان سیدالشهدا-علی طب

بیمارستان سیدالشهدا

بیمارستان سیدالشهدا

بیمارستان سیدالشهدا یک بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی در شهرستان یزد میباشد این بیمارستان جزو بیمارستان های درحاله همکاری با مرکز گردشکری علی طب میباشد.

بخش های این بیمارستان عبارتند از:

MRI – CT Scan
رادیولوژی و سونو گرافی
آزمایشگاه و پاتولوژی
لیزیک
داروخانه بیمارستان
آندوسکوپی و کولونوسکوپی
آنژیوگرافی و آنژیوپلاسی
اکو و تست ورزش
نوزادان
ICU جنرال
ICU قلب
CCU 1
CCU 2
اتاق عمل قلب
اتاق عمل جنرال
دیالیز

یزد
بیمارستان سیدالشهدا-علی طب
بیمارستان سیدالشهدا-علی طب
بیمارستان سیدالشهدا-علی طب

پکیج های پیشنهادی