بیمارستان شهید بهشتی

  • بیمارستان شهید بهشتی-علی طب

بیمارستان شهید بهشتی

بیمارستان شهید بهشتی

این بیمارستان یک بیمارستان دولتی عمومی در قم بوده و در حاله هم کاری با مرکز درمانی علی طب میباشد.

بخش های این بیمارستان شامل:

زنان و زایمان – داخلی کلیه – فوق تخصصی جراحی قلب – ICU قلب باز – ICU 2(داخلی) – ICU1(جراحی) – CCU – POST آنژیوگرافی – POST CCU و قلب – ارتوپدی – جراحی عمومی – جراحی مغز و اعصاب – داخلی – داخلی اعصاب – فوق تخصص – جراحی ترمیمی – فوق تخصص – جراحی فک و صورت – فوق تخصص – داخلی روماتولوژی – فوق تخصصی – داخلی ریه – فوق تخصصی – داخلی غدد – فوق تخصصی – داخلی کبد و گوارش – جراحی زنان و زایمان – ICU 3(جنرال) – فوق تخصصی جراحی توراکس – فوق تخصص داخلی – هماتولوژی – NICU – ICU 4(استروک) – نوزادان – پست پارتوم بستری

اتاق های بیمارستان شامل:

عمال سرپایی اورژانس – اتاق عمل جنرال – – تختهای تحت نظر اورژانس – زایمان طبیعی – اتاق عمل قلب باز – دیالیز – شیمی درمانی – اتاق عمل زنان وزایمان – لیبر(بلوک زایمان) – آنژیوگرافی

کلینیک ها و پاراکلینیک های این بیمارستان نیز شامل:

عفونی – جراحی کلیه ومجاری ادراری – داخلی مغزواعصاب – فوق تخصص فک وصورت – فوق تخصص انکولوژی – فوق تخصص ریه – فوق تخصص روماتولوژی – فوق تخصص گوارش – فوق تخصص غددودیابت – فوق تخصص جراحی قلب – فوق تخصص جراحی توراکس – داخلی – پوست – جراحی مغزواعصاب – جراحی عمومی – ارتوپدی – طب فیزیکی – اعصاب وروان – قلب وعروق – درمانگاه فوق تخصص جراحی ترمیمی – فوق تخصص جراحی کودکان – فوق تخصص جراحی عروق – داخلی کلیه(نفرولوژی) – طب اورژانس – زنان وزایمان – مامایی – پزشک عمومی – فوق تخصص جراحی کلورکتال – اعمال سرپایی درمانگاه – درمانگاه پیگیری-

آزمایشگاه – آندوسکوپی – آنژیوگرافی – اسپیرومتری – الکترومیوگرافی – اکوکاردیوگرافی – الکتروانسفالوگرافی – تست ورزش – کولونوسکوپی – سی تی اسکن – سونوگرافی – رادیولوژی – برونکوسکوپی – پیس میکر – فیزیوتراپی – الکتروکاردیوگرافی – تزریق عضلانی – تزریق سرم – سوچور – پانسمان – گچ وآتل – پاتولوژی – آنژی

قم
بیمارستان شهید بهشتی-علی طب
بیمارستان شهید بهشتی-علی طب

پکیج های پیشنهادی