بیمارستان شهید فقیهی

  • بیمارستان شهید فقیهی-علی طب

بیمارستان شهید فقیهی

بیمارستان شهید فقیهی

بیمارستان با ریاست دکترذبیح الله قربان و با تشکیل چند بخش بستری فعالیت خود را شروع کرد شامل :
۱-بخش داخلی (۳۲ تخت) با ریاست دکتر ابوالحسن دهقان ، ۲-بخش جراحی (۴۳ تخت )با ریاست دکتر محمود صدریه
۳-بخش چشم پزشکی (۳۰ تخت) با ریاست دکتر نصرت الله بیدل ،۴- بخش زنان و زایمان (۲۲ تخت ) با ریاست مهدی سیفی
۵- بخش اطفال(۲۵ تخت) با ریاست حسین خراسانی قدیمی
بخش جراحی ابتدا شامل بخشهای جراحی عمومی ، جراحی ارتوپدی ، جراحی ارولوژی ، زنان و سپس مغزو اعصاب بود و پس از آن جراحی اطفال ، جراحی پلاستیک و سوختگی اضافه گردید و بتدریج بخش زنان بصورت بخش مستقل از جراحی در آمد. نخستین گام در جهت تشکیل بخش جراحی پس از تاسیس دانشکده پزشکی در سال ۱۳۲۸ برداشـــته شد که با حضـــور آقایان دکتر محمــد تقی میر ، دکتر محـــمود صدریه ، دکتر مهدی سیفی و دکتر حسنعلی فاتح نژاد آموزش دانشجویان و سپس دستیاران جراحی موجودیت یافت و با ۲۵ تخت که در مجموع شامل بیماران جراحی عمومی ، ارتوپدی، یورولوژی و زنان بود شروع به فعالیت نمود. در اواسط سالهای ۱۳۲۷- ۱۳۲۵ در بیمارستان سعدی شیراز اولین بخش چشم پزشکی شامل بخش بیماران بستری با حدود ۳۰ تخت و درمانگاه بیماران سرپایی ایجاد شده است. این بخش مسئولیت آموزش اولین دوره های دانشجویان پزشکی را در شیراز به عهده داشته است. بخش داخلی با مدیریت مرحوم آقای دکتر ذبیح ا.. قربان و همکاری استادان دکتر ابوالحسن دهقان، دکتر ابوالقاسم صحت، پرفسور دانا حائری پایه گذاری شد.

 

شیراز
بیمارستان شهید فقیهی-علی طب
بیمارستان شهید فقیهی-علی طب