بیمارستان شهید معرفی زاده

 • بیمارستان شهید معرفی زاده-علی طب

بیمارستان شهید معرفی زاده

بیمارستان شهید معرفی زاده

بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان واقع در استان خوزستان،شهرستان شادگان جزء مراکز درمانی در حاله همکاری با مجموعه گردشگری سلامت علی طب میباشد.

بخش های بستری در این بیمارستان شامل:

 • POST CCU
 • CCU (بخش مراقبت های قلبی)
 • داخلی
 • اطفال
 • ICU جنرال
 • جراحی عمومی
 • زنان و زایمان
 • نوزادان
 • ارولوژی
 • ارتوپدی
 • چشم
 • جراحی زنان
 • ENT(گوش،حلق و بینی)

بخش های ستاره دار:

 • اتاق عمل
 • تالاسمی
 • پست پارتوم
 • تخت زایمان
 • دیالیز
 • اورژانس
 • لیبر

کلینیک های و پاراکلینیک ها:

 • درمانگاه ارولوژی
 • درمانگاه ارتوپدی
 • درمانگاه اطفال
 • درمانگاه اورژانس
 • درمانگاه چشم
 • درمانگاه زنان و زایمان
 • درمانگاه ENT
 • درمانگاه جراحی عمومی
 • درمانگاه داخلی
 • درمانگاه پوست
 • درمانگاه قلب
 • درمانکاه روانپزشکی
 • آزمایشگاه طبی
 • رادیولوژی
 • سونوگرافی
 • اکوکاردیوگرافی
 • آندوسکوپی
آبادان و خرمشهر
بیمارستان شهید معرفی زاده-علی طب
بیمارستان شهید معرفی زاده-علی طب
بیمارستان شهید معرفی زاده-علی طب

پکیج های پیشنهادی