بیمارستان طالقانی

  • بیمارستان طالقانی-علی طب

بیمارستان طالقانی

بیمارستان طالقانی

بیمارستان طالقانی یا (بیمارستان آرین سابق) واقع در استان خوزستان، شهرستان آبادان از جمله بیمارستان های در حاله همکاری با مرکز درمانی علی طب میباشد.

این بیمارستان آموزشی و درمانی،وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان [با ۲۲۰ تخت ثابت که در سال ۱۳۵۳ شمسی تأسیس گردید. در سال ۱۳۷۳ بعلت خرابی‌های ناشی از جنگ این بیمارستان به صورت کلی بازسازی شد.

بخش های موجود در این بیماریتان عبارتند از:

بخش‌های اورژانس

CCU

ICU

جراحی عمومی

جراحی زنان

کودکان و نوزادان

زایشگاه

داخلی

رادیولوژی

آزمایشگاه

سی تی اسکن

آبادان و خرمشهر
بیمارستان طالقانی-علی طب
بیمارستان طالقانی-علی طب
بیمارستان طالقانی-علی طب
بیمارستان طالقانی-علی طب