بیمارستان نکویی هدایتی

  • بیمارستان نکویی هدایتی-علی طب

بیمارستان نکویی هدایتی

بیمارستان نکویی هدایتی

این بیمارستان یک بیمارستان دولتی در قم بوده و در حاله هم کاری با مرکز درمانی علی طب میباشد.

این بیمارستان دارای بخش هایی از جمله:

ICU جنرال – ارتوپدی – جراحی عمومی – جراحی مغز و اعصاب – روانپزشکی – سوختگی – جراحی ترمیمی

کلینیک ها و پارا کلینیک هایی از جمله:

درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی ) – درمانگاه جراحی عمومی – درمانگاه ارتوپدی – درمانگاه جراحی مغز و اعصاب – درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی – درمانگاه جراحی ترمیمی – داخلی-

آزمایشگاه پاتولوژی – آزمایشگاه طبی – داروخانه – سونوگرافی – الکترمیوگرافی – الکتروآنسفالوگرافی – رادیولوژی – سی تی اسکن

قم
بیمارستان نکویی هدایتی-علی طب

پکیج های پیشنهادی