بیمارستان ولیعصر

 • بیمارستان ولیعصر-علی طب

بیمارستان ولیعصر

بیمارستان ولیعصر

بیمارستان تخصصی ولیعصر خرمشهر،یکی از مراکز درمانی در حاله همکاری با مجموعه گردشگری سلامت علی طب میباشد.

بخش های این بیمارستان شامل:

 • اورژانس حاد و تحت حاد
 • بخش داخلی مردان و زنان
 • بخش جراحی مردان
 • بخش مراقبت های قلبی CCU
 • بخش مراقبت های ویژه ICU
 • اتاق عمل و استریلیزاسیون
 • بخش جراحی زنان
 • بلوک زایمان فیزیولوژیک
 • بخش اطفال و نوزادان
 • دیالیز و تالاسمی
 • بخش شیمی درمانی
 • درمانگاه تخصصی
 • آزمایشگاه
 • رادیولوژی ، سونوگرافی ، سی تی اسکن

پاراکلینکهای موجود:

آزمایشگاه، رادیولوژی ، سونوگرافی، تست ورزش ،اکوکاردیوگرافی، الکترومیوگرافی ( نوارعصب عضله )،الکتروانسفالوگرافی ( نوارمغز) ، سی تی اسکن ، سنجش تراکم استخوان ، اسپیرومتری

درمانگاه وکلینیک ویژه :

ENT ،داخلی، اورولوژی ، اطفال ،عفونی ، زنان،مامایی،ارتوپدی، چشم، اعصاب و روان، جراحی، تغذیه ،قلب،داخلی مغز و اعصاب ،جراحی مغز و اعصاب

آبادان و خرمشهر
بیمارستان ولیعصر-علی طب
بیمارستان ولیعصر-علی طب
بیمارستان ولیعصر-علی طب
بیمارستان ولیعصر-علی طب

پکیج های پیشنهادی