بیمارستان ۱۷شهریور مشهد

  • 4025
  • 139502181508116647655294
  • n82820583-72156837
  • 25b700d7_9d6a_4ca5_b1a9_100b648195cc

بیمارستان ۱۷شهریور مشهد

بیمارستان ۱۷شهریور مشهد:

بیمارستان ۱۷ شهریور مشهد از بیمارستان‌های قدیمی مشهد واقع در خیابان کوهسنگی است.

بیمارستان هفده شهریور مشهد زیر نظر سازمان تامین اجتماعی قرار داشته و دارای بخش‌های:

جراحی عمومی، جراحی زنان و زایمان، داخلی، مغز و اعصاب، اطفال و نوزادان، بیماری های عفونی، مراقبت‌های ویژه نوزادان، دیالیز و  ICUبوده و داروخانه، آزمایشگاه، آسیب شناسی، رادیولوژی، سونوگرافی، آندوسکوپی، فیزیوتراپی، اسپیرو متری، اکو کاردیوگرافی، نوار قلب، نوار مغز و سنگ شکن نیز در بیمارستان فعال می‌باشند.

بخش های بستری بیمارستان ۱۷شهریور مشهد:

زایمان(بخش تجمیع شده با سزارین) – داخلی – داخلی اعصاب ( نورولوژی ) – جراحی عمومی – جراحی زنان وزایمان – سزارین – اطفال – عفونی – NICU – ICU – سزارین(بخش تجمیع شده با زایمان)

 

 

بخش های ستاره دار:

تخت پست پارتوم – تخت لیبر – اتاق عمل – تخت زایمان – دیالیز – درمانگاه اورژانس – اتاق عمل سرپایی اورژانس – زایشگاه

 

 

بخش های کلینیکی بیمارستان ۱۷شهریور مشهد:

قلب – درمانگاه اطفال – درمانگاه داخلی – درمانگاه زنان و زایمان – درمانگاه جراحی عمومی – درمانگاه عفونی – درمانگاه داخلی اعصاب – درمانگاه پوست – درمانگاه بیهوشی – درمانگاه دندانپزشکی – مامایی – اعصاب و روان – ارولوژی – فوق تخصص جراحی کودکان – فوق تخصص روماتولوژی اطفال – فوق تخصص نوزادان – فوق تخصص جراحی عروق – درمانگاه عمومی – نفرولوژی – فوق تخصصی غدد

 

بخش های پاراکلینیک بیمارستان ۱۷شهریور مشهد:

الکترومیوگرافی – آزمایشگاه مرکزی – آسیب شناسی – رادیولوژی – سونوگرافی – اسپیرومتری – آندوسکوپی – الکتروآنسفالوگرافی – داروخانه – فیزیوتراپی – آزمایشگاه اورزانس – سنگ شکن – اپتومتری – خدمات جانبی درمانگاه تخصصی – اورژانس – ماموگرافی – الکتروکاردیوگرافی – اکوکاردیوگرافی – ویزیت پزشکان طب کا

 

تعداد تخت:

۱۳۷

 

آدرس: مشهد – خیابان کوهسنگی – بین کوهسنگی ۱۴ و ۱۶
تلفن: ۰۵۱۳۸۴۰۳۰۱۵
ساعت کار : واحد های بستری و اورژانس شبانه روزی — واحد های سرپایی از ٨ لغایت ١٢ در شیفت صبح و ١٤ لغایت ١٧ در شیفت عصر

مشهد