مرکز درمان ناباروری حضرت مریم

  • مرکز درمانی حضرت مریم-علی طب

مرکز درمان ناباروری حضرت مریم

مرکز درمان ناباروری حضرت مریم

مرکز درمان ناباروری حضرت مریم یکی از مراکز درمانی پیشرفته ومجهز در زمینه ی ناباروری در خاورمیانه می باشد و درحال حاضر اماده به ارائه ی خدمات به شما مراجعه کننده ی محترم مرکز درمانی علی طب می باشد.

 

بخش های مرکز درمان ناباروری عبارت اند از:

بخش تخصصی زنان ونازایی

بخش تخصصی مردان

مشاور ناباروری

آزمایشگاه جنین شناسی و اندرولوژی

اطاق عمل

بخش تخصصی مشاور ژنتیک

بخش مشاور درمان های جیگزین

مشاور روانشناسی وروانپزشکی

بخش بستری

واحد خدمات ویژه بخش پره ناتال

آزمایشگاه بالینی

 

خدمات ارائه شده توسط این بیمارستان عبارت اند از:

میکرو اینجیکشن(ICSI،IVF)

درمان های جایگزین(اهدا)

تلقیح داخل رحمی اسپرم(IUI)

هچینگ آزمایشگاه جنین

فریز جنین تخمک اسپرم

ZIFT،GIFT

انتخاب جنسیت

بررسی نقائص ژنتیکی(PGD)

آمینوسنتز(CVS)

لاپاسکوپی هیستروسکوپی

سر کلاژ

بانک اختصتصی تخمک اسپرم جنین

تست های تکمیلی عملکرد اسپرم

جراحی تخصصی مردان

خدمات تشخیص ودرمان سقط مکرر

تشخیص ودرمان ناتوانی جنسی

 

 

 

شمال
مرکز درمانی حضرت مریم-علی طب
مرکز درمانی حضرت مریم-علی طب
مرکز درمانی حضرت مریم-علی طب
مرکز درمانی حضرت مریم-علی طب

پکیج های پیشنهادی