درمان بیماری های عفونی

اقامت در بیمارستان
مدت زمان اقامت در بیمارستان
مدت زمان عمل
مدت زمان ریکاوری
استفاده از داروی بیهوشی

درمان بیماری های عفونی

تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری‌های عفونی

اقدامات لازم برای انجام موفقیت آمیز این عمل

قبل از عمل

در حین عمل

بعد از عمل

تصاویر و ویدئو مرتبط با عمل

دکتر ماه منیر محمدی