جراحی داخلی و عمومی

اقامت در بیمارستان
مدت زمان اقامت در بیمارستان
مدت زمان عمل
مدت زمان ریکاوری
استفاده از داروی بیهوشی

جراحی داخلی و عمومی

انجام جراحی های داخلی و عمومی توسط مجرب ترین پزشکان این حوزه

اقدامات لازم برای انجام موفقیت آمیز این عمل

قبل از عمل

در حین عمل

بعد از عمل

تصاویر و ویدئو مرتبط با عمل

دکتر ناصر جلیلی فر