جراحی دندان

فعاليتهای جراحی دندان در زمینه زیبایی.جراحی.ایمپلنت و ارتودنسی به همراه مركز زيبای درمانی علی طب می باشد.