دندان پزشکی

اقامت در بیمارستان
مدت زمان اقامت در بیمارستان
مدت زمان عمل
مدت زمان ریکاوری
استفاده از داروی بیهوشی

دندان پزشکی

انجام خدمات دندانپزشکی درمانی برای بالابردن سطح سلامت دندان ها

اقدامات لازم برای انجام موفقیت آمیز این عمل

قبل از عمل

در حین عمل

بعد از عمل

تصاویر و ویدئو مرتبط با عمل

دکتر محبوبه شیردل