فوق تخصص زيبايي و جراحی پلاستیک

انجام انواع جراحی های پلاستیک و زيبايي توسط بهترین جراحان.
لیفت صورت
جهت برطرف کردن چین وچروک های ابرو و پیشانی و دیگر علائم افزایش سن انجام می شود که سبب بهبود خط اخم و چروک عمودی بین دو ابرو و چروک پل بینی و پیشانی می شود.
روشن است که مردها و زن ها می خواهند در هر سنی خوب به نظر برسند و به جراحی زیبایی روی می آوردند. امروزه، حتی بسیاری از فراد مسن تر افرادی که هنوز توانایی کار کردن دارند، نمی خواهند سن واقعی خود را بروز دهند. آن ها می دانند که فرهنگ و دنیای تجارت مدرن علیه آن هاست. ظاهری جوان می تواند کلید به دست آوردن شغل باشد و عمل جراحی زیبایی راهی برای کسب ظاهر زیبا است.

3
جراحی پلاستیک

جراحی پلاستیک

تهران شیراز کویت مشهد
جراحی پلاستیک