فوق تخصص كليه ( نفرولوژی ) و ارولوژی

نفرولوژی بیماری های مربوط به کلیه و مجاری ادراری و درمان آن­ها می باشد.
تخصص طب کلیه و مجاری ادراری طیف وسیعی بیماریهای کلیوی را پوشش می­ دهد.
.بیماری مزمن کلیه CKD
نارسایی کلیه
نارسایی حاد کلیه
بیماری کلیوی پلی کیستیک PKD
سنگ کلیه
فشارخون بالا
پیوند کلیه
دیالیز
کیست ساده کلیه
عفونت مجاری ادراری
عفونت کلیه (پیلونفریت)
بیماری کلیوی دیابتی
هماچوری یا وجود خون در ادرار
نفروپاتی IgA
اختلالات مایع و الکترولیتی
بیماری­های گلومرولی
بیماری­های توموگرافی
پروتئینوری (پروتئین در ادرار)